Factory Automation

MELSEC-Q SRAMカード Q3MEM-8MBS 関連製品

品名 製品形名 製品概要 標準価格
SRAMカード用バッテリ Q3MEM-BAT 交換用バッテリ Q3MEM-4MBS/Q3MEM-8MBS用 ¥4,400
メモリカード用アダプタ Q2MEM-ADP Q2MEMメモリカードの標準PCMCIAスロット用アダプタ ¥20,000